Ìwé Imùlɛ̀ tètè an

Lɛ́kpasɛ̀ ìwé Ìmùlɛ̀ Tètè an ɔ́, àá ti tú ìwé Ìkpìlɛ̀ ayé, ìwé Rùútù, ìwé Jonásì, ìwé Neemíì, ìwé Ɛsidrásì, ìwé Ìrìn àjò, ìwé àkpàshɛ̀ kánná ìwé èkéjì Samuɛ́lì, Ìwé òfin èkéjì kánná ìwé Adɛ́jɔ́ an. Iín ɛ yɔ́ɔ gbà án si líìtá ɛ̀rɔ ín líbibí.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.