Ìtan Àbájáyé

Àá kɔ ìwé Ìtan Àbájáyé yèyí torí ɔni yèé kɔ́ èdè àbínibí an ɔ́ ká yɔ rí ìwé yèé à ká wà kà ɛ̀. Ìwé ɔ́ wí ìyìn lá yebá à láti mú ojú tó ɔni yèé wà run arùn Sidáà an ɛ̀.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.