Èkábɔ̀

Igbó Ìdàáshà

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Location

 


 

Verset du jour

Torí ɔni yèé wà wò kó gba ara ɛ̀ là ɔ́, ɛ kó kpàdánù ɛ̀. Àmá ɔni yèé ɛ kó kpàdánù ara ɛ̀ torí Wòm nùmí torí Ìyìn Rere ɔ́, ɛ kó rí ɔlà.

Ìyìn Rere Ti Màákì 8.35
Partager