Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Yèé Abrámù lí ɔdún òbúdílɔ́gɔrú (99) ɔ́, Olúwa mú ara díye ú, shí ó wí fú u ní: «Wòḿ jí Ɔlɔ́run atólá iwun kpóó ni. Gbé lí ìtɛ́kpa fú um, shí ká sɛ̀ máa rí iwun shínshinrìn kàn wí lá ɛ.

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 17.1
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.