Èkábɔ̀

Igbó Ìdàáshà

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Location

 


 

Verset du jour

Bójí ìin yèé jí ònìyàn búburú an ɔ́, ìin ɛ́ɛ̀ máa fú ɔma ín an lí iwun rere ɔ́, gbà meló meló Iba ín yèé wà lókè ɔ̀run ɔ́ kò kó fú ɔni yèé bere iwun ná ɛ̀ an ɔ́ lí iwun rere le?

Ìyìn Rere Ti Matiyéè 7.11
Partager